Δραστηριότητες

Βασικές Δραστηριότητες

Η ζεστή Φωλίτσα μας προσφέρει στα παιδιά ένα ευρύ φάσμα ειδικών ή μη δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν εφόδια στην μετέπειτα ενταξή τους σε έναν μοντέρνο κόσμο αλλά και ισχυρά εχέγγυα για εύρυθμη και ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Προγραφή - Προανάγνωση


Περιβαλλοντική
Αγωγή


Δραματοποίηση
Παραμυθιού


Χειροτεχνίες, Ζωγραφική
Κουκλοθέατρο


Θεατρικό παιχνίδι
(με ηθοποιό!)


Φυσικές Επιστήμες
(Γνωριμία με ζώα - φυτά)


Πειραματισμός
με υλικά


Παιχνίδια με
τις αισθήσεις