Μικρό Προνήπιο

ΟμαλήΚαλλιέργεια της δυνατότητας συνεργασίας.

Ατομικά και ομαδικά παιχνίδια.

Ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως θεατρικό παιχνίδι μουσική κλπ

Ασκήσεις της σκέψης, εμπλουτισμός λεξιλογίου

Ανάπτυξη των παιδιών ως προς τον κοινωνικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό, νοητικό αλλά και τον τομέα δεξιοτήτων.

Εισαγωγή στην προγραφή, στα προμαθηματικά στην προανάγνωση, αλλά και στα Αγγλικά και την μουσικοκινητική.