Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη της σκέψης, ενεργοποίηση νοημοσύνης, αντιληπτικές ικανότητες, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και ερωτημάτων, υποθέσεων αλλά και συμμετοχή σε παιχνίδια με κανόνες .

Ενθάρυνση της δημιουργικότητας.

Καλλιέργεια συνεργασίας - ομαδικότητας

Αισθητική καλλιέργεια

Εκπαιδευτικές εκδρομές

Φυσικές επιστήμες μέσω πειραμάτων (βύθιση, πλέυση, σκιά, μαγνήτες κλπ)

Αγγλικά

Προετοιμασία για το δημοτικό