Προνήπιο

Φυσική και κινητική ανάπτυξη .

Κοινωνικο-συναισθηματικήανάπτυξη. (επικοινωνία, εμπιστοσύνη, αυτοεκτίμηση,αναγνώριση, έκφραση συναισθημάτων, λύσεις συγκρούσεων)

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως θεατρικό παιχνίδι, μουσική, εικαστικά,χορός

Γλωσσική ανάπτυξη (φωνολογική, συντακτική και σημασιολογική δομή της γλώσσας))

Προετοιμασία των παιδιών ως προς την γραφή (ασκήσεις λεπτής κινητικής, εκμάθηση γραφικών συμβόλων)

Επαφή με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τις φυσικές επιστήμες μέσω πειραμάτων (βύθιση, πλέυση κλπ)

Αγγλικά