Βρεφικό-Μεταβρεφικό

Ομαλή προσαρμογή σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Απόκτηση εμπειριών από το φυσικό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο.

Ανάπτυξη της λεκτικής και μή επικοινωνίας.

Σταθεροποίηση της κίνησης στον χώρο και συντονισμός των κινήσεων

Σεβασμός στον εαυτό μας, στους άλλους αλλά και στις εντολές τηε ομάδας.

Κατανόηση βασικών εννοιών όπως χώρος και χρόνος.

Συμμετοχή σε πληθώρα εκπαιδευτικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων.